Disclaimer


De verstrekte informatie op deze website werd zorgvuldig samengesteld en op regelmatige basis onderhouden.

Het is echter onmogelijk om te garanderen dat de op de website verstrekte informatie uitermate volledig, up to date en/of accuraat is.

MUQPO alsook MUQID Company bv kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor directe
of indirecte schade de welke zou ontstaan door het gebruik maken van, vertrouwen op of daden verrichten naar aanleiding van de verstrekte informatie op deze website.

Aan de informatie die verstrekt werd op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De websites van derden waarnaar hyperlinks in deze website zijn opgenomen of waarop voorvermelde informatie werd opgenomen
worden NIET door MUQPO alsook MUQID Company bv gecontroleerd, gecreëerd en/of onderhouden.

De geleverde informatie is onderhevig aan veranderingen waar MUQPO alsook MUQID Company bv niet verantwoordelijk voor is
en dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud van gelinkte websites.

Deze website en zijn inhoud worden beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Tenzij voor persoonlijk EN niet-commercieel gebruik mag niets van deze website en zijn inhoud worden verveelvoudigd,
opgeslagen in
een/meerdere geautomatiseerd(e) gegevensbestand(en), of publiek gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, zonder de aan
te vragen voorafgaande toestemming van MUQID Company bv.